skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

453272
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
62
186
1518
5262
8998
453272

Visitors Counter

Novosti

REAKCIJA SKP-a NA PREZENTIRANU REORGANIZACIJU MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

kao komentar na prezentaciju o reorganizaciji MUP-a koju je jučer iznio ministar unutarnjih poslova g. Vlaho OREPIĆ, želimo ponoviti neke od stavova SKP-a koji se odnosi na tu izuzetno važnu tematiku po kojoj smo se već više puta obraćali bivšem i sadašnjem rukovodstvu MUP-a. Na prvom mjestu želimo navesti kako se samoj reorganizaciji ne smije pristupiti bez ozbiljne aktualne strateške procjene koja se odnosi na sve pojavne oblike kriminaliteta i druge sigurnosne prijetnje u kontekstu geopolitičkog položaja RH.

Paralelno sa navedenom procjenom potrebno je razmotriti nužne promjene brojnih nakaradnih odredbi važećih uredbi (Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, Uredba o plaćama policijskih službenika, Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju i Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika) koje bi trebale činiti pravni okvir kompatibilan planiranoj reorganizaciji.

Obzirom na NAČELNU i šturu prezentaciju ministra možemo konstatirati kako načelno podržavamo prijedlog smanjenja broja policijskih uprava i pojačanje policijskih postaja koje su bez ikakve dvojbe od presudne važnosti kao baza cijelog policijskog sustava, kao i najavljenu javnu raspravu po tom pitanju, za koju mislimo da bi ipak u određenom dijelu trebala biti internog karaktera zbog određenih službeno neobjavljivih podataka te kako bi se zaštitila metodologija postupanja nekih operativnih službi unutar MUP-a.

Opširnije...

Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije dana 12.04.2016. g. uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću i drugim odgovornim osobama u MUP-u u sveziprijedloga nove Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika. U dopisu smo pozdravili odluku ministra da se poveća osnovni koeficijent složenosti poslova najniže rangiranim policijskim službenicima sa dosadašnjeg 0,776 na 0,800, kojom odlukom će se blago povećati plaća za oko 6000 policijskih službenika koji su do sada imali najniži početni koeficijent među svim državnim službenicima, a što smatramo da je sramotno i nedopustivo s obzirom na rizike i opasnosti kojima su u svakodnevnom radu izloženi policijski službenici.

Međutim, budući se istovremeno policijskim službenicima kriminalističke policije smanjuje plaća, oštro smo osudili i usprotivili se takvim planiranim izmjenama važeće Uredbe o plaćama policijskih službenika jer se time nastavlja devastacija ionako posrnule kriminalističke policije, te smo ministru iznijeli naš stav da se potreban iznos za povećanje osnovnog koeficijenta složenosti poslova najniže rangiranim policijskim službenicima treba osigurati smanjenjem dodataka na plaću, i to znatno više od planiranih 4%, brojnim visoko pozicioniranim policijskim službenicima tj. rukovodećim policijskim službenicima u potkategoriji glavni rukovoditelj i viši rukovoditelj, koji ionako imaju prevelike dodatke u odnosu na sve ostale policijske službenike, a s obzirom na ogromni nesrazmjer u plaćama između tih rukovodećih policijskih službenika te djelatnika temeljne i kriminalističke policije, također smo predložili da im je isto tako potrebno što hitnije umanjiti i sramotno visoke osnovne koeficijente radnog mjesta. Navedeni dopis možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Naš dopis

PRIOPĆENJE SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U VEZI TEŠKE KRAĐE PROVALJIVANJEM U SLUŽBENE PROSTORIJE PUZ-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

iako je po pitanju teške krađe provaljivanjem u prostorije PUZ-a, Sektora kriminalističke policije, puno toga već izrečeno u mnogim medijima, Sindikat kriminalističke policije daje punu podršku kolegama iz PU zagrebačke u cilju što bržeg razrješenja i otkrivanja počinitelja predmetnog kaznenog djela, te u tom smislu očekuje od svih relevantnih službi, uključujući i Službu za unutarnju kontrolu, da profesionalno obave svoj dio posla.

Opširnije...

OBAVIJEST SKP-a

Poštovani članovi SKP-a,

podsjećamo Vas kako je Sindikat kriminalističke policije dostavio pritužbu protiv načelnika Ureda glavnog ravnatelja policije g. Zlatka Koštića, koji je dana 15.02.2016. godine putem elektroničke pošte ustrojstvenim jedinicama MUP-a poslao neistinite i klevetničke informacije kojima je grubo i teško povrijedio ugled, čast i dostojanstvo predsjednika SKP-a te policijskih službenika Službe kriminaliteta droga, pri čemu smo zatražili da povjerljivi savjetnik i Služba za unutarnju kontrolu MUP-a u konkretnom slučaju poduzmu mjere i radnje iz svog djelokruga rada. S obzirom na naprijed navedeno, kao i činjenicu da do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor u vezi predmetne pritužbe, ponovno smo zatražili da nas se, kao i zainteresiranu javnost žurno obavijesti koji su rezultati provjere pritužbenih navoda.

U Vašoj službi

Link na naš dopis

SKP INZISTIRA NA RJEŠAVANJU PROBLEMA POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obzirom da su se bivši ministar unutarnjih poslova, glavni ravnatelj policije g. Vlado Dominić i druge odgovorne osobe u MUP-u do sada posve oglušili na naše brojne apele i zahtjeve da riješe probleme policijskih istražitelja koji su nastali nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine broj: 92/2014. od 28.07.2014.), sa tim nakaradnim, katastrofalnim i štetnim zakonskim izmjenama, koje su dodatno unazadile i popljuvale ionako devastiranu struku, upoznali smo i novog ministra g. Vlahu Orepića te od njega zatražili da hitno inicira pokretanje postupka donošenja izmjena i dopuna spornih zakonskih odredbi jer držimo da nema apsolutno nikakvog racionalnog ni zakonskog uporišta za postavljanje nerazumno visokih kriterija za policijske istražiteljekoji ispituju svjedoka ili osumnjičenika.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

OSVRT SKP-A NA KADROVSKE PROMJENE U VRHU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovane kolegice i kolege,

budući da poslije dužeg vremena svjedočimo većim kadrovskim promjenama rukovodstva kriminalističke policije, kao strukovni sindikat smatramo da je naša dužnost, ali i obveza, obratiti se kolegicama i kolegama, ali i zainteresiranoj javnosti, pa Vam stoga u privitku ove objave dostavljamo cjelokupni osvrt Sindikata kriminalističke policije na kadrovske promjene unutar kriminalističke policije, koji smo naslovili na ministra unutarnjih poslova, g. Vlahu Orepića, ali smo ga također na znanje dostavili i cjelokupnom sastavu MUP-a, te Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA-i).

U Vašoj službi

SKP

Link na naš dopis

SKP PREDLAŽE NAMJENSKO I EKONOMIČNO KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

ponukani Vašim brojnim informacijama i zahtjevima, Sindikat kriminalističke policije je dana 30.03.2016. godine uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću, u kojem smo iskazali izuzetno nezadovoljstvo što službena vozila, na koja brojni rukovoditelji Odlukom ministra od 01.03.2016. godine više nemaju pravo 24 satnog korištenja, do sada nisu preraspodijeljena za potrebe operativnog sastava nižih ustrojstvenih jedinica, kao što su to policijske postaje, već stoje neiskorištena na službenim parkiralištima. Osim žurne preraspodjele postojećih službenih vozila, ponovno smo od ministra unutarnjih poslova zatražili uvođenje kriterija i mehanizama koji će omogućiti ravnomjeran raspored resursa, odnosno nužno normiranje kojim će biti jasno propisano na koji broj policijskih službenika se ustrojstvenoj jedinici dodjeljuje jedno službeno vozilo, kako bi se u budućnosti izbjegao ogromni nesrazmjer između pojedinih ustrojstvenih jedinica, odnosno spriječilo da se službena vozila i dalje raspoređuju bez ikakvih objektivnih kriterija.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Obavijest o pasivnom dežurstvu i prekovremenom radu

Poštovani,

nakon više zaprimljenih upita Sindikat kriminalističke policije iznosi svoj stav o pasivnom dežurstvu i prekovremenom radu.

Da bi policijski službenici ostvarili pravo na plaćeno pasivno dežurstvo, moraju inzistirati da se u rasporedu rada navode kao „pasivno dežurni“,a ukoliko se to ne ispoštuje od strane rukovoditelja da se jednostavno sami odluče da li će se van radnog vremena javiti na poziv rukovoditelja. Kao profesionalci ipak smatramo i pozivamo sve policijske službenika da se odazovu na pozive rukovoditelja jer ipak se radi o služenju potrebitima.

Na navedeno se potom nadovezuje i pitanje prekovremenog rada, a kako se kolektivni ugovor koji je na snazi nije mijenjao po tom pitanju, rukovoditelj vam je DUŽAN ODMAH po dolasku na prekovremeni rad otvoriti „Nalog za prekovremeni rad“ , te po završetku prekovremenog rada i zatvoriti.

OBILJEŽAVANJE 2. OBLJETNICE OSNUTKA NAŠEG SINDIKATA

POŠTOVANI ČLANOVI SKP-A,

S POSEBNIM ZADOVOLJSTVOM OBAVJEŠTAVAMO VAS KAKO JE DANA 20.03.2016. GODINE U RESTORANU "KOD DEBELOG" U ZAGREBU, NA KOJEM MJESTU JE PRIJE DVIJE GODINE ODRŽANA UTEMELJITELJSKA SKUPŠTINA SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ODRŽANO SVEČANO OBILJEŽAVANJE 2. OBLJETNICE OSNUTKA NAŠEG SINDIKATA. TA SVEČANA PRILIKA ISKORIŠTENA JE KAKO BI SE DODIJELILE ZAHVALNICE ZASLUŽNIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA KOJI SU DOPRINIJELI DJELOVANJU I OSNIVANJU SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

skppano

SKP INSISTIRA NA SPRJEČAVANJU ZLOUPORABE DISKRECIJSKOG PRAVA RUKOVODITELJA

Poštovani članovi SKP-a,

povodom sve učestalijeg odbijanja zahtjeva policijskih službenika za odobrenjem obavljanja poslova izvan radnog vremena zatražili smo od odgovornih osoba Ministarstva unutarnjih poslova da poduzmu mjere i radnje u cilju sprječavanja zlouporabe diskrecijskog prava rukovoditelja te osiguraju provedbu načela jednakosti i ravnopravnosti svih policijskih službenika i drugih zaposlenika našeg Ministarstva. Međutim, na naše veliko nezadovoljstvo i razočaranje odgovorni u MUP-u do sada nisu poduzeli aktivnosti u cilju rješavanja ovog problema, tako da smo svakodnevno svjedoci nastavka takve politike MUP-a, odnosno da se od strane rukovoditelja u jednakim stvarima različito odlučuje, bez jasnih i transparentnih kriterija što se nažalost potvrđuje i kroz odgovor Ureda glavnog ravnatelja policije koji donosi poražavajuće podatke, a koji kao i naš prosvjed u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

Odgovor Ureda glavnog ravnatelja policije

Naš dopis

 

Potkategorije